کردستان


ردیف

استان 

شهرستان 

آدرس

شماره تماس 

1


کردستان 


قروه 

خیابان دکتر علی شریعتی - کوچه نسترن - طبقه فوقانی بانک ملت - شعبه چهارراه بوعلی

کدپستی :6661815647

087-35249749

2

سنندج

خیابان شهید بروجردی -کوچه شاهو - طبقه فوقانی بانک ملت - باجه حاجی آباد

کدپستی:6619919561

087-33164448