خط مشی کیفیت

شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت به عنوان بزرگ‌ترین و کامل‌ترین سیستم خدمات وصول مطالبات در سطح کشور، با تأکید بر اصل تکریم ارباب رجوع، در راستای ماموریت خویش که همانا «رشد و توسعه امنیت چرخش نقدینگی توام با ریسک‌سنجی در حوزه‌های سرمایه‌گذاری» است، با پیاده‌سازی، نگهداری و بهبود سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد بین‌المللی ISO ۹۰۰۱: ۲۰۰۸ در این مسیر قدم نهاده است. در این راه، رویکردهای شرکت عبارتند از:

۱.  افزایش سهم بازار
۲.  گسترش تنوع خدمات
۳.  بهبود در روابط و ارتقای سطح رضایت مشتریان
۴.  توجه به اهمیت تحقیق و توسعه
۵.  بالا بردن سطح شایستگی (های) کارکنان
۶.  توجه به اهمیت منابع سازمان و بهبود در وضعیت آن‌ها

شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت با تأکید بر اهمیت این موارد به عنوان رئوس مرتبط با استراتژی‌های اصلی خود، همواره بر بهبود مستمر فرآیندهای سیستم مدیریت کیفیت خویش اهتمام خواهد داشت.