منشور اخلاقی

بسم الله الرحمن الرحیم

" همانا بر انگیخته شدم تا مکارم اخلاق را تمام نمایم " رسول اکرم (ص)


ما پرسنل شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت با ایمان به اراده خداوند متعال در جهت کسب رضایت حق تعالی گام بر می‌داریم و خداوند را همیشه ناظر بر اعمال و عوامل موفقیت خود را مهم‌های ذیل می‌دانیم:

۱. ارزشمندی منابع نیروی انسانی و اعتقاد بر اثرگذاری افکار، گفتار و رفتار در ارتباط با مراجعین.

۲. تقویت روحیه و بسط فرهنگ انتقادپذیری و پذیرش پیشنهادهای سازنده دیگران.

۳. پایبندی به قوانین و ضوابط اداری و اصول اخلاقی منجمله صداقت، امانت داری و رازداری.

۴. پشتکار و تلاش مجدانه در انجام وظائف و مسئولیت‌ها.

۵. رفتار شایسته با مشتریان، ارباب رجوع، همکاران و انجام امور ایشان در کوتاه‌ترین زمان.

۶. حسن استفاده از موقعیت شغلی و اختیارات در جهت اعتلای اهداف شرکت.

۷. تلاش در جهت ارتقاء دانش کاری و مهارت‌های حرفه‌ای.

۸. بکارگیری ابتکار، خلاقیت و نوآوری.

۹. عدم تاثیر روابط خویشاوندی، قومی، مذهبی و غیره در انجام فعالیت‌ها، تعاملات، تصمیمات، اقدامات اداری و سازمانی.

۱۰. حفظ و نگهداری تجهیزات و امکانات اداری و رعایت اصل صرفه جویی.