Slide thumbnail
 • مدیرعامل شرکت در پنجمین جلسه کمیته راهبرد مرکزی: برای ورود به بازارهای جدید وصول مطالبات آماده شویم
 • احمدی مدیر شعب بانک ملت استان کرمان: شرکت طرح و اندیشه در مدیریت شعب استان جایگاهی ویژه دارد
 • قائم مقام مدیرعامل: بقای شرکت طرح واندیشه در گرو اجرای برنامه عملیاتی است
 • هم‌اندیشی مدیران منطقه 4 بانک ملت با شرکت برای بررسی مطالبات برگزار شد
 • مدیرعامل شرکت: جایگاه روابط عمومی خاص و ویژه‌ است
 • برگزاری کمیته راهبرد دفتر کرمانشاه با حضور مسئول اعتباری شعبه عشایر و کارشناس حسابرسی داخلی شرکت
 • هفتمین جلسه کمیته راهبرد مرکزی شرکت برگزار شد
 • قائم مقام مدیرعامل: با تغییرات جدید در ادارات عملیات استانها، منتظر بازخوردهای مثبت هستیم
 • معاون اعتباری مدیریت شعب منطقه یک بانک ملت در نشست هم‌اندیشی با شرکت؛ کاهش مطالبات هدف راهبردی بانک ملت است
 • بازدید مدیر شعب استان خراسان جنوبی از دفتر نمایندگی شرکت
 • نشست مشترک روسای جدید ادارات عملیات ممتاز و مرکز منطقه 4 با معاونت اعتباری و رئیس اداره حقوقی منطقه
 • 11 انتصاب جدید در بخش‌های عملیات و ستاد شرکت
 • تقدیر از شرکت طرح و اندیشه در جلسه مطالباتی استان کردستان
 • سرپرست دفتر نمایندگی استان گلستان معرفی شد
 • مدیرعامل شرکت در هشتمین جلسه کمیته راهبرد مرکزی خبر داد: تشکیل کمیته صرفه‌جویی و مدیریت هزینه‌ها در شرکت/ مدیران پیشنهادات خود را ارائه دهند
مدیرعامل شرکت در هشتمین جلسه کمیته راهبرد مرکزی خبر داد:
1398/3/13
معاون اعتباری مدیریت شعب منطقه یک بانک ملت در نشست هم‌اندیشی با شرکت؛
1398/2/30

سایت‌های مرتبط