اخبار و رویدادها

1393/06/05
جلسه هم اندیشی مدیریت امور شعب بانک ملت استان مازندران در روز چهارشنبه مورخ...
1393/06/04
اگر قوای سه گانه به ویژه قوه قضائیه قصد دارند مطالبات معوق به سیستم بانکی ...
1393/06/03
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی مبسوط دلایل عدم وصول مطالبات غیرجاری بانک‌ها ...
1393/06/02
وزیر اقتصاد در نامه‌ای به مدیران ۷ بانک دولتی، تکالیف جدیدی مانند کاهش اضاف...
1393/06/01
جلسه هم اندیشی مدیریت امور شعب بانک ملت استان کردستان با حضور احمدی مدیر ام...
1393/06/01
مطالبات معوق بانکی در حالی در سال جاری بدون پرداخت هیچ پول جدیدی باز هم اضا...